Välkommen

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Yttermark bys samt Närpesområdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Yttermark by och Närpesområdet.